Współuzależnienie od alkoholu bardzo często występuje w relacjach nawiązywanych przez alkoholików. Warto dowiedzieć się, na czym polega współuzależnienie oraz zapoznać się z większą ilością informacji na jego temat.

Czym jest współuzależnienie?

Mianem współuzależnienia określa się utrwalone reakcje przystosowawcze do określonych sytuacji, które występują podczas codziennego funkcjonowania z osobą uzależnioną od alkoholu. Współuzależnienie rozumie się jako proces zaburzonej adaptacji do trudnych sytuacji życiowych. Zaburzona adaptacja polega na utrwaleniu pewnych wzorców postępowania i reagowania we wspólnej relacji z osobą uzależnioną.

Jak się objawia współuzależnienie?

Widocznych objawów współuzależnienia może być bardzo wiele. Współuzależniony od alkoholu może być bardzo opiekuńczy w stosunku do partnera i nadmiernie się na nim koncentruje. Może pojawić się poczucie winy oraz rozczarowanie sytuacją. Osoba współuzależniona dość często wpada w problemy psychiczne, nadmiernie się zamartwia i można w niej wyczuć nieustanny niepokój. Wśród głównych objawów współuzależnienia można również wskazać problemy z odczuwaniem własnej wartości, a także wytyczaniem granic oraz kontrolowaniem swoich zachowań.

Kogo dotyczy współuzależnienie?

Współuzależnienie wynika z życia w jednej rodzinie z osobą uzależnioną od alkoholu. Zespół objawów psychologicznych, które wynikają ze współuzależnienia, dotyczy przede wszystkim małżonka lub partnera osoby uzależnionej, który pozostaje z nią w stałej relacji. Uważa się, że współuzależnienie nie dotyczy dzieci i rodziców, jednak uzależnienie jednego rodziców od alkoholu może wywrzeć trwały, niekorzystny wpływ na psychikę dziecka.

Jak sobie radzić ze współuzależnieniem?

Osoby współuzależnione powinny przede wszystkim zgłosić się indywidualnie na terapię do psychoterapeuty. Podczas terapii osoba współuzależniona będzie mogła liczyć na wsparcie oraz będzie miała możliwość zdobycia rzetelnej wiedzy na temat uzależnień i ich skutków. Osoba współuzależniona powinna zyskać świadomość, że nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za uzależnienie bliskiej sobie osoby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 + four =