Czym się kierować w wyborze ośrodka leczenia alkoholizmu?

Uzależnienie od alkoholu, czyli alkoholizm, to choroba, która rujnuje życie, zdrowie psychiczne i fizyczne oraz bliskie osoby. Osoby, które nadużywają alkoholu i są od niego uzależnione, nie kierują własnym życiem – kieruje nim alkohol. Podjęcie leczenia jest jedyną i najlepszą drogą do wyjścia z nałogu. Klinika leczenia alkoholizmu nie powinna być jednak przypadkowa. Jak wybrać…

Czy można kogoś uzależnionego zmusić do leczenia?

Na to pytanie krótka odpowiedź brzmi: tak. Dłuższa odpowiedź wymaga rozpatrzenia dwóch kwestii- kwestii prawnej samej procedury „wysyłania” kogoś przymusowo na odwyk i kwestii wątpliwej skuteczności samego leczenia przymusowego. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości, obowiązująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest podstawą do wszczęcia postępowania mającego na celu zobowiązanie do leczenia, tzw. przymusowe leczenie a nawet…